Menu

Privacy

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BungalowExperts B.V., Postbus 5534, 1410 EA Naarden, Nederland, KVK: 64138674.

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat BungalowExperts B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. BungalowExperts B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot BungalowExperts B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

BungalowExperts B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BungalowExperts B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
name provider  type expire url Soort
PHPSESSID bungalowexperts.nl http session bungalowexperts.nl Functionele cookie
_livechat livechatinc.com http 3 years bungalowexperts.nl Functionele cookie
_livechat_lastvisit livechatinc.com http 3 years bungalowexperts.nl Functionele cookie
3rdparty livechatinc.com http session bungalowexperts.nl Functionele cookie
main_window_timestamp livechatinc.com http session bungalowexperts.nl Functionele cookie
recent_window livechatinc.com http session bungalowexperts.nl Functionele cookie
_ga bungalowexperts.nl http 2 years bungalowexperts.nl Analytische cookie
_gat bungalowexperts.nl http session bungalowexperts.nl Analytische cookie
_gid bungalowexperts.nl http session bungalowexperts.nl Analytische cookie
_hjIncludedInSample bungalowexperts.nl http session bungalowexperts.nl/aanbiedingen Marketing cookie
fr facebook.com http 3 months bungalowexperts.nl Marketing cookie
tr facebook.com pixel session bungalowexperts.nl Marketing cookie
__lc.visitor_id.8754371 bungalowexperts.nl http 999 days bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 3 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 4 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 5 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 6 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 7 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 8 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 9 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 10 years bungalowexperts.nl unclasified
__lc_mcid accounts.livechatinc.com http 11 years bungalowexperts.nl Marketing cookie


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

In het kader van onze dienstverlening, legt Nextpax gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer). Nextpax gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Op deze manier kan Nextpax uw boeking registeren en afhandelen. 

Uw wettelijke rechten

U mag BungalowExperts B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u BungalowExperts B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@bungalowexperts.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0) 88 - 12 62 010 (maandag t/m vrijdag  09:00 - 17:30 uur).

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We beloven dat we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan.  

Wanneer u een reservering maakt wordt om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Wij maken op deze pagina gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Deze gegevens en boekingsinformatie versturen wij naar het vakantiepark waarvoor u gereserveerd heeft. Het park mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verdere verwerking en afhandeling van uw reservering. Zonder uw expliciete toestemming mag het vakantiepark uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan partijen die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. Wij geven uw gegevens wel door aan het vakantiepark waarvoor u gereserveerd heeft, zij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor verwerking en afhandeling van uw reservering. Ook wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden kunnen wij uw gegevens doorgeven.

Bescherming van uw gegevens

Het beschermen van uw persoonlijk gegevens is belangrijk voor ons. We nemen administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde onthulling, gebruik en misbruik van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

E-mails van BungalowExperts.nl

U ontvangt alleen e-mails van ons wanneer u een reservering bij ons maakt, een account aanmaakt of wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich daar op elk moment voor uitschrijven.

Prijsvragen

Wanneer u meedoet aan een prijsvraag of actie van BungalowExperts.nl vragen wij om uw naam en e-mailadres. U geeft daarnaast toestemming voor aanmelding voor de nieuwsbrief van BungalowExperts.nl.